Kaj omogoča Vavčer za Digitalni Marketing in kako ga izkoristiti?

Kaj je Vavčer za Digitalni Marketing?

Ste se, kdaj vprašali, kako do subvencije za novo spletno stran?

Kako najugodneje do svoje spletne trgovine?

Bi želeli imeti svojo mobilno aplikacijo, s katero bi se še lažje povezali s svojimi strankami?

Bi vam rezervacijski sistem olajšal in pohitril delo?

Vse to omogoča vavčer za digitalni marketing!

V tem blogu bomo predstavili, kaj točno omogoča vavčer za digitalni marketing in zakaj je pomembno, da ga izkoristite.

Prav tako vam bomo predstavili, zakaj je za uspeh pomembna izbira zanesljivega partnerja z izkušnjami kot smo mi.

 

Kazalo vsebine

 

Zakaj investirati v boljšo spletno prisotnost z digitalnim vavčerjem?

Dobra prisotnost na spletu in visoke pozicije v spletnih brskalnikih še nikoli niso bile tako pomembne kot danes, še posebno v luči nenehnih novih zahtev Googla in novosti kot je iskanje z umetno inteligenco (Google Search Generative Experience in Microsoft Bing AI Chat).

Številne raziskave kažejo, da več kot 80% vseh potrošnikov, pred nakupom obišče še splet, kjer išče dodatne informacije o izdelku ali ugodnejše ponudbe.

Vavčer za digitalni marketing je zato pomemben instrument, ki spodbuja rast in konkurenčnost podjetij ter jim omogoča, da izkoristijo prednosti digitalnega okolja za svoje marketinške aktivnosti.

Kaj je vavčer za digitalni marketing?

V današnjem digitalnem svetu je digitalni marketing postal ključen dejavnik za uspeh sodobnih podjetij.

Sodobna podjetja ne morejo prezreti pomena digitalnega marketinga, saj je ključnega pomena za njihovo konkurenčnost, rast in dolgoročni uspeh.

Vavčer za digitalni marketing je v zadnjih letih postal priljubljen med podjetji v Sloveniji.

Ta subvencija ali finančna spodbuda, ki jo podeljuje Slovenski podjetniški sklad, podjetjem pomaga pri izboljšanju njihove prisotnosti na spletu, povečanju prepoznavnosti blagovne znamke ter privabljanju novih strank.

Gre za posebno obliko spodbude, namenjene podjetjem, ki želijo izkoristiti prednosti digitalnega marketinga, vendar nimajo dovolj finančnih sredstev za vlaganje v marketinške aktivnosti.

Namen vavčerja za digitalni marketing

Namen vavčerja za digitalni marketing je spodbuditi mala in srednja podjetja (MSP) k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

Z vavčerjem za digitalni marketing Slovenski podjetniški sklad sofinancira do 60 % upravičenih stroškov, ki vključujejo:

 • izdelavo nove spletne strani in testiranje s tehničnega in UX/UI vidika v znesku od 500 do 1500€
 • izdelavo nove mobilne aplikacije in testiranje s tehničnega in UX/UI vidika v znesku od 500 do 2000€
 • izdelavo lastne spletne trgovine v znesku od 500 do 2500€
 • izdelavo lastne rezervacijske platforme v znesku od 500 do 2500€

Podjetja lahko tako pridobijo do največ 7500€, enkrat za vsako aktivnost.

Kdo lahko koristi vavčer za digitalni marketing?

Na digitalni vavčer se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega pri čemer se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje.

V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

Podjetje, na dan prijave, prav tako ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Prav tako ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja.

Podrobnejši pogoji so na voljo v razpisni dokumentaciji od razpisu vavčerja.

Kako izkoristiti vavčer za digitalni marketing?

Podjetja, ki želijo izkoristiti vavčer za digitalni marketing imajo na voljo dve poti.

Lahko se na razpis prijavijo sami ali s partnerjem kot je podjetje 8000plus.

 

Samostojna prijava na digitalni vavčer

V primeru, da podjetje želi prijaviti samo mora preučiti pogoje in zahteve za pridobitev vavčerja ter izpolnjevati vse potrebne pogoje.

Prijava v prvi fazi vključuje pripravo zahtevane dokumentacije in izpolnitev prijavne vloge

V prijavni vlogi mora biti naveden tudi izbrani strokovnjaka – zunanji izvajalec, ki bo opravil posamezno storitev in je vpisan v kataloga strokovnjakov, ki ga vodi DIH Slovenije. Pri izbiri ponudnika je ključno, da izberete partnerja, ki je strokovnjak na področju digitalnega marketinga.

Podjetje vloži zahtevano dokumentacijo in po odobritvi ter podpisu pogodbe izvede aktivnosti. Po zaključku projekta mora podjetje vložiti zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi dokazili.

Prijava na vavčer s partnerjem

Dosti preprostejša je prijava na vavčer z izkušenim partnerjem, ki ima za sabo številne uspešno izpeljane projekte, za katere je pridobil sofinanciranje preko vavčerskih sistemov.

V podjetju 8000plus smo preko vavčerja za digitalni marketing in drugih vavčerjev izpeljali številne projekte o čemer se lahko prepričate v naših referencah.

Naša ekipa strokovnjakov bo skrbno analizirala vaše potrebe in cilje ter vam svetovala pri izbiri pravih digitalnih marketinških storitev, ki jih vključuje vavčer.

 • Za vas bomo strokovno izdelali spletno stran, spletno trgovino, mobilno aplikacijo ali rezervacijski sistem.
 • Poleg tega vam bomo pomagali pri načrtovanju marketinške strategije, ki bo usmerjena k doseganju vaših specifičnih ciljev.
 • Za vas bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo in izpeljali prijavo na vavčer.
 • Po zaključku projekta bomo prav tako pripravili vso dokumentacijo na podlagi, katere boste prejeli sredstva iz razpisa.

Ne samo, da vam bomo pomagali izkoristiti vse prednosti vavčerja za digitalni marketing, ampak vam bomo tudi zagotovili nenehno spremljanje rezultatov in prilagajanje strategije, da dosežete najboljše rezultate.

Sodelovanje z nami vam bo omogočilo dostop do vrhunskih digitalnih marketinških rešitev, ki bodo pomagale povečati prepoznavnost vašega podjetja, doseči ciljno občinstvo in povečati prodajo.

 

  Ker je razpis omejen in sredstev navadno zmanjka v največ nekaj dneh, je nanj potrebo biti pripravljen.

  Nazadnje je Slovenski podjetniški sklad (SPS) samo v nekaj dneh prejel več kot 1000 vlog, kar je seveda krepko preseglo razpoložljiva sredstva.

Odgovori na najpogostejša vprašanja glede vavčerja za digitalni marketing

Nekaj najpogostejših vprašanj, ki se pojavljajo pri vavčerju za digitalni marketing, povzetih po odgovorih Slovenskega podjetniškega sklada.

Upravičen strošek je le nova spletna stran, nadgradnja ali posodobitev obstoječe ni upravičen strošek.

Upravičen strošek je le nova spletna trgovina, nadgradnja ali posodobitev obstoječe ni upravičen strošek.

Da, prijavitelj mora k zahtevku za izplačilo priložiti že plačane račune in ostala ustrezna dokazila.

Da, spletna stran / mobilna aplikacija / spletna trgovina/ rezervacijska platforma mora obstajati dve leti. SPS lahko obstoj preverja kadarkoli do izteka tega obdobja.

Na poziv se lahko prijavijo podjetja, ki imajo le popoldanski s.p., v kolikor imajo vsaj 1 zaposlenega in izpolnjujejo tudi ostale pogoje po tem javnem pozivu.

Društvo se na javne pozive za pridobitev vavčerjev ne more prijaviti.

Vavčer je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).
Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.

Zadruge se lahko prijavijo v kolikor opravljajo gospodarsko dejavnost.

Ne, lahko je tudi manj kot 8 ur.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega na dan oddaje vloge.

Plačevanje davkov in ostalih obveznosti se preverja ob oddaji vloge. V kolikor obveznosti niso poravnane vloga ne bo odobrena.

Da.

Prijavitelj lahko poišče drugega izvajalca, ki pa se mora predhodno vpisati v katalog strokovnjakov, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za vpis. Katalog strokovnjakov se bo mesečno dopolnjeval.

Zamenjava zunanjega izvajalca navedenega v vlogi je možna, vendar mora upravičenec predhodno pridobiti pisno soglasje Slovenskega podjetniškega Sklada. Svojo zahtevo mora upravičenec primerno utemeljiti.

Prijavitelj iz kataloga strokovnjakov, ki ga vodi DIH Slovenija izbere strokovnjaka - zunanjega izvajalca, zato prijavitelju ni potrebno pridobivati dodatnih ponudb. DIH Slovenija je namreč zadolžen za presojo pri ustreznosti zunanjega izvajalca.

Da, tako je, podjetje ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje in sicer po različnih javnih pozivih.

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:

 • račun(i) zunanjega/ih izvajalca/ev,
 • podpisano poročilo o testiranju za spletno stran / mobilno aplikacijo / spletno trgovino / rezervacijsko platformo,
 • dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca/ev,
 • ponudba izbranega zunanjega izvajalca/ev,
 • pozitivno mnenje DIH Slovenije o izpolnjevanju minimalnih zahtev, z vključeno navedbo spletne povezave (link) do delujoče spletne strani / mobilne aplikacije / spletne trgovine / rezervacijske platforme.

Po zaključku vseh izvedenih aktivnosti se mora upravičenec z namenom pridobitve Mnenja DIH Slovenije (Obrazec 2) registrirati na portal DIH Slovenija in v sistemu oddati vlogo za pridobitev mnenja.
V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost dopolnitve samo enkrat.
Prijavitelj ima 10 dni časa, da pošlje dopolnitve, nato ima komisija 5 dni časa, da ponovno poda mnenje.

Deli na:

O avtorju:

Scroll to Top
E-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

Kontakt

Splošni podatki

Tehnična podpora

podpora@123gostovanje.si

Tehnična pomoč za gostovanje in e-pošto

podpora@8000plus.si

Tehnična pomoč

Imate vprašanje?

Pišite nam